Anne Van Dam Powers to fourth Ladies European Tour Title