WE TRIED IT! MIZUNO JPX923 TOUR & MIZUNO JPX923 FORGED